Agronoom / Agronomist

lichtenburg, north west, south africaAGRONOMIST

LICHTENBURGPurpose of position:
The incumbent will be responsible for delivering agronomic advice and support to the
clients of NWK as well as the Financing Department.Responsibilities will include giving expert advice and support regarding the
following:
 • Crop production planning;
 • Advice on production of dry land crops and crops under irrigation;
 • Selection of suitable production inputs;
 • Optimal biological productivity;
 • Protection of natural resources and the reduction of farming risks.


Qualifications and skills:
 • Preferably a BSc. Agric degree with Agronomy and/or Soil Science as major;
 • Good communication and computer skills;
 • Valid driver’s license;
 • Fully bilingual in Afrikaans and English;
 • Ability to work independently;
 • Analytical reasoning skills;
 • Willing to operate on clients’ farms.

Knowledge and experience:
 • Agronomic and broader knowledge regarding farming practices.
Application can only be made through NWK's website. For more information, please visit (https://
www.nwk.co.za/careers/) . For any inquiries, contact Simóne Ferreira at (018) 633 1363. Visit our
Facebook page at www.facebook.com/NWKLimited.

The closing date for applications is 27 May 2022 . If you are not invited for an interview within two weeks after the closing date, you must accept that your application was unsuccessful. NWK supports the purpose of the Employment Equity Act and gives preference to applicants from the nominated groups. Candidates with disabilities are encouraged to apply. NWK reserves the right not to fill the position.
AGRONOOM


LICHTENBURGDoel van posisie:
Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die lewering van akkerboukundige advies en
ondersteuning aan klante van NWK Beperk, insluitend die Finansieringsdepartement.

Verantwoordelikhede sal insluit om kundige advies en ondersteuning met
betrekking tot die volgende te bied:
 • Gewasproduksiebeplannings;
 • Die produksie van droëland- en besproeiingsgewasse;
 • Keuse van geskikte insetmiddele;
 • Optimale biologiese produktiwiteit;
 • Beskerming van natuurlike hulpbronne en die verlaging van boerderyrisiko’s.


Kwalifikasies en vereistes:
 • Verkieslik ʼn BSc.Agric-graad met Agronomie en/of Grondkunde as hoofvakke;
 • Goeie kommunikasievermoë en rekenaarvaardighede;
 • ʼn Geldige rybewys;
 • Vermoë om onafhanklik te werk;
 • Analitiese redenasievaardighede;
 • Ten volle tweetalig in Afrikaans en Engels;
 • Bereidwilligheid om op klante se plase te werk.

Kennis en ervaring:
 • Agronomiese en wyer kennis oor boerderypraktyke.

Aansoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webwerf. Vir meer inligting besoek asseblief
(https://www.nwk.co.za/careers/) . Vir enige navrae, kontak Simóne Ferreira by (018) 633 1363.
Besoek ons Facebook-blad by www.facebook.com/NWKLimited.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 27 Mei 2022 . Indien u nie binne twee weke na die
sluitingsdatum vir ʼn onderhoud genooi word nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.
NWK ondersteun die oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur aan
aansoekers uit die benoemde groepe. Kandidate met gestremdhede word aangemoedig om
aansoek te doen. NWK behou die reg voor om die pos nie te vul nie. .
18 May

agronoom / agronomist

NWK
Lichtenburg, north west, south africa

AGRONOMIST LICHTENBURG Purpose of position: The incumbent will be responsible for delivering agronomic advice and support to the clients of NWK as well as the F...

Full-time

03 August

agronomist/ agronoom

NWK
Lichtenburg, north west, south africa

AGRONOMIST LICHTENBURG Purpose of position: The incumbent will be responsible for delivering agronomic advice and support to the clients of NWK as well as the F...

Full-time

14 April

agronomist

Farm Manager SA
Lichtenburg, north west, south africa

North West – North West: An established and growing company with a focus on soil and plant health has a vacancy available for an experienced SALES AGRONOMI...

Full-time